English

การแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6
กรุงเทพฯ – ชลบุรี 2564

10-19 มีนาคม 2565

การแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 (AIMAG) หนึ่งในมหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมแล้วที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 10-19 มีนาคม 2565

การกลับมาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่ 3 โดยการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ เป็นมหกรรมกีฬาหลายประเภทสำหรับนักกีฬาทั่วทั้งเอเชีย ที่จัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี ในการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ – ชลบุรี 2564 จะมีการมอบเหรียญรางวัลมากถึง 29 ประเภทกีฬาตามมาตรฐานสากล โดยถือว่าเป็นการมอบเหรียญรางวัลที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของงานมหกรรมกีฬานี้ โดยมีการจัดแข่งขันกีฬาใหม่หลายประเภทด้วยกัน อาธิ แบดมินตัน จักรยานวิบาก ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ฟลอร์บอล กรรเชียงบก เน็ตบอล ยิงปืน และวอลเลย์บอล นอกจากนี้ยังจะมีการสาธิตกีฬาอีก 2 ชนิดได้แก่ แอร์สปอร์ต-เอฟพีวี เรซซิ่งและเทคบอล

การแข่งขัน ฯ รับรองและดำเนินการโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ฯ ภายใต้การกำกับดูแลของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย การแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ – ชลบุรี 2564 เป็นงานมหกรรมกีฬาสำหรับกีฬาหลากหลายประเภทในเอเชียที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์

การแข่งขันนี้มีกำหนดการในการจัดตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤษภาคม 2564 ทางผู้จัดจำเป็นต้องเลื่อนงานออกในเดือนมกราคม 2565 เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

โดยประเทศไทยได้รับสิทธิในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ครั้งที่ 6 กรุงเทพ-ชลบุรี 2564 จากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย เนื่องจากประเทศไทยมีประวัติในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพมาแล้วหลายครั้ง ด้วยประเทศไทยมีชื่อเสียงและศักยภาพในการรับรองผู้ร่วมงานและการคมนาคมที่ได้มาตรฐานระดับโลก กรุงเทพมหานคร จังหวัดใกล้เคียง และจังหวัดชลบุรี จึงมีความเหมาะสมยิ่งในการเป็นเจ้าภาพและนำพามหกรรมกีฬานี้สู่ความสำเร็จ

วิดีโอ แกลลอรี่
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 – โดยร่วมเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ และผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ